Que son les arítmies i com es classifiquen a la medicina

May 25, 16 Que son les arítmies i com es classifiquen a la medicina

Les arítmies es classifiquen en:

  • Bradiarritmias: es caracteritzen per freqüències cardíaques inferiors del normal (<60 bpm)
  • Taquiarritmies: freqüències cardíaques majors de 100 bpm. Al seu torn es divideixen en:

Taquiarritmies supraventriculares
Taquiarritmies ventriculars

Bradiarritmias

Es caracteritzen per una freqüència cardíaca menor del que és habitual i s’ocasionen per fallades en la formació de l’impuls elèctric o en la conducció del mateix. Poden ser asimptomàtiques. Si causen símptomes, solen ser com marejos, pèrdues de consciència (síncope) o fatigabilitat. Per al seu tractament a vegades és necessària la implantació de marcapassos.

leer más